Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Frans Fiducie

Frans Fiducie

4/12/2006 - Gelukzoekers

 

 

Altijd heerlijk als er weer iemand op de proppen komt met een prachtig woord wat wij kunnen toevoegen aan onze toch al kwalitatief goed gevulde ´Dikke Van Dale`. Nog mooier wordt het als er mensen op de proppen komen met synoniemen voor woorden, bedoeld om door middel van klank en intonatie een minder negatieve lading aan een woord te geven. Kortom, woorden die verzonnen worden om de vaak negatieve lading van een item weg te nemen. En heel soms wordt er een woord geïntroduceerd dat de lading van het onderwerp wat het behelst nog beter dekt dan het vorige woord al deed. Meest recente voorbeeld hebben wij te danken aan de fractievoorzitter van de VVD, de heer Mark Rutte. Niet langer zullen wij spreken van economische vluchtelingen, neen wij zullen hen voortaan duiden als ´gelukzoekers´. Wat is de Nederlandse taal toch prachtig.

 

Gelukzoekers, het klinkt haast alsof het hier een groep optimistische levensgenieters betreft. Wat meneer Rutte hier hoogstwaarschijnlijk mee bedoeld te zeggen is dat deze mensen geen enkele gegronde reden hebben om zich hier te mogen vestigen. Ze zijn alleen maar uit op economisch gewin, zonder zich wat aan te trekken van de omgeving waarin zij zich begeven. En daar is Nederland niet bij gebaat. Wij hebben behoefte aan mensen die onze samenleving verrijken in plaats van verarmen. Gelukzoekers kunnen zich best staande houden in hun land van herkomst.

 

Echter, meneer Rutte heeft zich waarschijnlijk nooit bedacht dat deze mensen afkomstig zijn uit derde wereld landen. Landen met grote armoede, werkloosheid, dictatoriale regimes waarin mensen geen kansen krijgen zich te ontwikkelen. Meneer Rutte, het zou niet meer dan fatsoenlijk zijn deze mensen met respect en begrip te behandelen. Wij als westerse wereld hebben namelijk genoeg verdiend aan deze mensen. Van de slavernij tot de tegenwoordige productie in derde wereld landen in verband met de lage productiekosten. Wij hebben de voorouders van deze mensen eeuwenlang uitgebuit en nog steeds, zij het op een wat vriendelijker manier. Mede door die uitbuiting hebben die landen nooit de kans gehad zich te ontwikkelen tot een sterk land. Wij hebben het land en de mensen gebruikt en hebben ze daarna laten stikken meneer Rutte. En nog steeds komen wij als westerse wereld onze normen en waarden brengen in landen die daar echt niet op zitten te wachten, aangezien ze dondersgoed snappen dat er westers gewin aan ten grondslag ligt.

 

Ik zal het eenmalig voor u uitleggen meneer Rutte. De mensen die u betiteld als ´gelukzoekers´ hebben alle recht op zoek te zijn naar geluk. Zij komen uit kansarme gebieden die mede dankzij uw en mijn voorvaderen zijn geworden tot derde wereld landen. Die mensen hebben daar geen kansen en willen niks liever dan een beter leven voor zichzelf en hun naasten. U meneer Rutte, schijnt zich niet te beseffen dat deze mensen enorme risico´s nemen door alles achter zich te laten. Zij moeten zich helemaal alleen, zonder familie of enige houvast, zien te redden in onze harde maatschappij. En dat zij geen waarde hechten aan het feit dat de wereld ooit door iemand is onderverdeeld in landen met elke hun eigen regels valt hen niet aan te rekenen. Ieder mens heeft recht op geluk en kansen. U meneer Rutte, ikzelf en ook de ´gelukzoekers´. En wie weet, als u hun het geluk gunt, gunnen zij u uw verloren zetels weer terug.

 

 

Frans Fiducie

 

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

27/11/2006 - Jan-Peter en de Jostiband

 

 

Het Christen-Democratisch Apel, wat een prachtige partij. En onder het bewind van de onstuitbaar charismatische vader des vaderlands Jan-Peter Balkenende zegeviert de partij als nooit te voren. Als je menig burger in een hypothetische vraagstelling zou voorleggen of ze een minister-president zouden herkiezen die verantwoordelijk is voor het laten vallen van drie kabinetten, dan zou er normaal gesproken een eenduidig negatief antwoord hebben geklonken. Maar wij Nederlanders blijken uit te munten in vergevingsgezindheid. Naar goed christelijk gebruik vergeven wij minister-president Balkenende zijn harde maatregelen, zijn ietwat knullige optreden in het Witte Huis en zijn val van een niet vooraf gesaboteerd skateboard. En weet u wat? Ik gun het meneer Balkenende.

 

Wij Nederlanders zijn geen haatdragend volk. Wij zijn niet louter negatief en wrok koesterend van aard. Wij Nederlanders houden van de underdog en zullen hem of haar steunen, uit empathie, sympathie en medelijden. Natuurlijk lopen de mensen in de Jostiband geestelijk ver achter bij de ´normale´ mens en natuurlijk zijn de klanken die de Jostiband voortbrengt geenszins aan te duiden als zijnde muziek. Maar nooit zullen wij Nederlanders besluiten de Jostiband te doen verdwijnen. Wij gunnen de Jostiband sociale aandacht, daar zij anders vervallen in een sociaal en maatschappelijk isolement. De Jostiband is in de overtuiging dat hun publiek na afloop van de voorstelling klapt vanwege de hoge muzikale kwaliteit, terwijl het publiek enkel klapt om de Jostiband een gevoel van sociale waarde te geven. Wij Nederlanders sluiten geen mensen uit in onze samenleving en we geven iedereen het gevoel dat wij ze er als samenleving graag bij willen hebben.

 

Beste meneer Balkenende, wij vergeven u de gekleurde stickers die de almachtige bijbel op uw politieke toetsen plakt. Wij vergeven u het gebrek aan muzikale kwaliteit en talent. Wij als Nederlandse samenleving zijn trots op u en hopen dat u ons de komende vier jaar op nog meer wanklanken zult trakteren. En hoe valser de noot, hoe langer en harder wij zullen klappen. Omdat wij het niet zouden kunnen verkroppen u het gevoel te geven er niet bij te horen. Wij zijn trots op u en blij dat die onbetrouwbare Wouter Bos waarschijnlijk weer in de oppositiebanken mag. Want wat zouden we uberhaupt hebben aan een minister-president die zowel intellectueel als emotioneel stabiel en in orde is, die er volkomen normaal en bij de tijd uitziet, en die standpunten inneemt waarbij Nederland er uit zou komen te zien als een sociaal, tolerant en mooi land. Nee meneer Balkenende, wij zijn blij aan u overgeleverd te zijn. Er horen geen ´normale´ mensen in de Jostiband. Dat zou disrespectvol zijn jegens de gehele band, de begeleiding en de aanhang.

 

Frans Fiducie

 

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

About Me

Frans Fiducie wind zich op! Hij maakt zich kwaad en spuugt zijn gal over zaken die springlevend of morsdood zijn. Meningvorming voor de meninglozen.

Links

Home
View my profile
Archives
Email Me